All Saints Woodton - thanks to Simon Knott www.norfolkchurches.co.uk